T’uneixes al projecte de Lloguer Ètic?

El lloguer ètic és un projecte del Consell Insular de Menorca per garantir l’accés a l’habitatge

Avantatges

  • Assegurança de la llar fins a 400 € l'any i inclou els possibles danys causats pels inquilins o impagaments.
  • Pagament del cost del certificat d’eficiència energètica fins a un màxim de 200 €.
  • Pagament del 50 % de l'impost de bens immobles (IBI) fins a un màxim de 300 € a l'any mentre duri l'adhesió de l'immoble al programa Lloguer Ètic.
  • Pagament de la taxa de cèdula d'habitatge de 25,24 €
  • Estudi dels possibles inquilins.
  • Suport del programa durant tot el temps.

Compromisos

  • Que la durada del contracte serà superior en dos anys al mínim legal obligatori per al propietari previst a la LAU en cada moment. No obstant això, els avantatges del programa pilot de Lloguer Ètic, tant per a propietaris com per a inquilins, es garantiran mentre el programa estigui vigent.
  • Que el preu de lloguer s’avengui a la taula de preus de Lloguer Ètic publicada pel CIM.
  • Que es tracti d'habitatges desocupats o destinats al lloguer d'estades curtes.