Preguntes freqüents

Actualment tinc un habitatge llogat, però a un preu que no concorda amb el que m'ha proposat la calculadora ètica. Puc unir-me al programa?

Si tens un habitatge ja llogat i vols formar part de Lloguer Ètic, hauràs d'ajustar el preu del lloguer a la proposta que et faci l'equip de Lloguer Ètic. Contacta amb nosaltres i t'expliquem els passos que has de seguir per a unir-te al programa i gaudir dels seus avantatges.
 
Tinc un habitatge buit i m'agradaria incloure'l a la borsa de lloguer de Lloguer Ètic, però no està situat a cap de les zones que contemplen les bases. Podria unir-me igualment al projecte?

Recentment hem ampliat la zonificació del programa. Si tens dubtes sobre aquest aspecte, contacta amb el nostre equip per a valorar si el teu habitatge pot adherir-se.
 
Puc vendre el meu pis mentre duri la meva adhesió al programa?

Sí, el propietari pot vendre el pis durant la seva participació en el programa pilot. En aquest cas, l'inquilí tindrà dret d'adquisició preferent segons el que es preveu en la Llei d'Arrendaments Urbans.

Si el pis l'adquireix una altra persona diferent a l'arrendatari, el nou propietari quedarà subrogat en els drets i obligacions de l'arrendador durant els 5 primers anys (7 en el cas que el propietari sigui persona jurídica). Aquesta pròrroga obligatòria no s'aplicarà si, transcorregut el primer any de durada del contracte, el nou propietari necessités l'habitatge per a si o els seus familiars.
 
Formar part del programa, repercuteix d'alguna manera a nivell fiscal?

No. Llogar un habitatge dins del programa de Lloguer Ètic no afecta de cap manera a nivell fiscal: el propietari té els mateixos drets i obligacions tributaris que si el llogués pel seu compte.
Si l'inquilí deixa l'habitatge abans que finalitzi el contracte, estic obligat a seguir adherit al programa?

En aquest cas, el propietari no està obligat a romandre dins del programa pilot. No obstant això, si desitgés continuar adherit al projecte, el personal de Lloguer Ètic buscaria una altra unitat familiar que s'ajusti a les característiques de l'habitatge.
 
S'actualitzarà la renda anualment durant l'adhesió al programa?

Efectivament, la renda que paga l'inquilí podrà actualitzar-se anualment des del primer any aplicant la variació percentual experimentada per l'IPC (Índex de Preus de Consum).
 
Visc fora de Menorca però necessito un habitatge a l'illa per a treballar durant la temporada d'estiu. Puc adherir-me al projecte de Lloguer Ètic?

No. El projecte està pensat solament per a residents a Menorca. Per a adherir-se és necessari acreditar l'empadronament a l'illa de, almenys, 1 any d'antiguitat.
 
No estic segur de si compleixo els requisits d'unitat familiar que contempla el programa. Puc formar part d'ell igualment?

Si no et veus reflectit en els requisits que contempla el projecte de Lloguer Ètic, contacta amb el nostre equip per a explicar-nos la teva situació i valorar si podries adherir-te al programa.